Methodiek
Door gebruik te maken van haar jaren lange ervaring met het leiden van technische projecten in combinatie met de expertise van onze medewerkers is IT·CAP in staat op efficiënte wijze technisch gedreven projecten succesvol af te ronden. Hiervoor maken we gebruik van de breed geaccepteerde Prince II methodiek. Deze bestaat uit een werkwijze, een scala van bijbehorende sjablonen, waaronder de 'project brief', het project initiatie document, het project plan, de 'stage plannen', de 'highlight rapportage', het kwaliteitsplan, etc. en duidelijk gedefinieerde producten mijlpalen. Hierdoor zal het project op gestructureerde wijze een vliegende start kunnen maken en is de kans op een succesvol project gemaximaliseerd. Waar het u als klant uiteraard om begonnen is.

Project
Op deze wijze heeft IT·CAP de afgelopen jaren verschillende projecten gerealiseerd; zowel kleinschalige projecten als grote complexe implementaties (bestaande uit een projectteam variërend van 5 tot 50 man) waarbij complete heterogene infrastructuren in samenwerking met diverse leveranciers tot stand zijn gekomen.