Missie
IT·CAP heeft als missie: het succesvol selecteren, implementeren en configureren van schaalbare, bedrijfskritische e-business oplossingen. Aan deze missie wordt gestalte gegeven door een select team van gespecialiseerde IT professionals, elk met jarenlange ervaring in heterogene omgevingen bij de top 100 bedrijven van Nederland. Met behulp van onze adviezen voor en begeleiding tijdens deze complexe trajecten staan wij garant dat er in een vroeg stadium van een implementatietraject de juiste strategische keuzes worden gemaakt.

Kennis
De consultants van IT·CAP staan bekend om hun kennis op één of meerdere aandachtsgebieden (scalebility, high availability, performance & tuning, etc.) onafhankelijk van het toegepaste besturingssysteem en/of hardware platform. Hierdoor zijn zij in staat onze klanten vakkundig te begeleiden en een onafhankelijk advies uit te brengen. Uiteraard worden er hoge eisen gesteld aan het kennis niveau van alle medewerkers, vandaar dat zij naast hun HBO- of academische opleiding regelmatig cursussen en workshops volgen om bij te blijven op het vakgebied in de ICT-branche.

Kunde
Naast theoretische kennis beschikken onze medewerkers over een schat aan ervaring dankzij participatie in implementatieprojecten en beheertrajecten en het geven van gerichte trainingen. Door deze praktische werkervaring zijn zij niet alleen in staat een vakkundig advies te geven maar ook onze klanten daadwerkelijk te assisteren bij het implementeren van voorgestelde oplossingen en deze op verantwoorde wijze in te bedden in de bestaande organisatie.

Begeleiding
Onze medewerkers vormen de sleutel tot het succes bij onze opdrachtgevers. Daarom steken wij veel tijd in de begeleiding. Naast informatieavonden, waar de medewerkers met elkaar van gedachten kunnen wisselen, bezoeken wij onze medewerkers op frequente basis bij onze klanten op de werkvloer. Uiteraard wordt hierbij het sociale aspect niet over het hoofd gezien. Een goede balans tussen werk en prive is het voor onze medewerkers onontbeerlijk. Vandaar dat IT·CAP regelmatig sociale activiteiten voor haar medewerkers en diens partners op het programma heeft staan.